Gwarancja najlepszych cen, szybka i wygodna rezerwacja!

Szybkie wyszukiwanie

  • Od Ft
  • Do Ft
Szukaj

Rezerwuj telefonicznie
+36 70 433 5917
Szybko i sprawnie!
Oddzwonimy!
Podaj numer telefonu:

Wyślij

Administrator  strony  www.wellnesshotele.pl  informuje odwiedzających witrynę o  środkach i krokach organizacyjnych podjętych w celu ochrony danych osobowych  jak też o prawach i środkach przysługująch odwiedzającym witrynę.

 

1. Administrator

Travel Online Kft ,siedziba: 1146  Budapest, Fogarasi Park 5 fsz.6)

 

2. Zakres chronionych danych

Podczas przeglądania strony internetowej będzie automatycznie rejestrowana data rozpoczęcia i zakończenia wizyty, a w niektórych przypadkach - w zależności od ustawień użytkownika - typ przeglądarki i systemu operacyjnego. Na podstawie tych danych system automatycznie generuje dane statystyczne. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi. W przypadku zalogowania się na stronie wysyłana jest sesja ID automatycznie kasowana po opuszczeniu strony.

Wykorzystanie danych udzielonych podczas wizyty na stronie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

 

3. Cel zarządzania danymi

Zarządzanie danymi  służy kontaktom  pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami strony a administratorem oraz badaniom opinii publicznej.

Rejestarcja daty wizyty na stronie, rodzaju przegladarki oraz typu systemu operacyjnego służy wyłącznie celom statystycznym.

Administrator gwarantuje, iż dane osobowe nie będą przetwrzażane w innych celach niż powyżej wskazane. Użytkownik strony wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych w powyżej wskazanych celach.

Udostępnione dane administrator strony www.wellnesshotele.pl  traktuje jako poufne i wykorzystuje wyłącznie do rozwoju swoich usług  i własnych badań statystycznych. Raporty powstałe na podstawie udostępnionych danych są ujawniane wiadomości publicznej w fomie, która  nie identyfikuje indywidualnie, osobiście użytkownika.

 

4. Zakres podmiotów  uprawnionych do przetwarzania   danych.

Dane udostępnione przez użytkowników strony mogą być przetwarzane  wyłącznie przez pracowników administratora.

 

Uzyskane  dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to przypadków szczególnych przewidzianych przez prawo, gdy udostępnienie danych jest obowiązkowe.

Podmiot przetwarzający dane przed udostępnieniem danych osobowych upoważnionym podmiotom trzecim sprawdzi czy rzeczywiście istnieją realne podstawy do  przekazania udostępnionych mu danych.

 

5. Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem danych

Udostępnienie danych określonych w punkcie 2. odbywa sie tylko i wyłącznie za zgodą użytkownika.  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika.

Użytkownicy mogą zwrócić się o informowanie ich o sposobie przetwarzania udostępnionych danych.

Podmiot przetwarzający dane udziela  na prośbę użytkownika informacji o sposobie przetwarzania  udostępnionych przez niego danych, głównie o celu przetwarzania danych, okresie, podstawie prawnej oraz dane i adres podmiotu przetwarzającego dane (siedziba : 1146 , info@hotelklaszter.hu  Kontakt ten służy również składaniu wniosków o korektę danych lub ich usunięcie.

Usunięcie danych następuje na wniosek użytkownika, który dane osobowe udostępnił. Usunięcie danych następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu wniosku o usunięcie, najpóźniej w ciągu 24 godzin. 

 

6. Formy egzekwowania praw

Użytkownik, który czuje iż www.wellnesshotele.pl  naruszył prawa regulujące ochronę danych osobowych może złożyć roszczenia do sądu cywilnego lub zwrócić się do rzecznika Ochrony Praw Osobistych.

Szczegółowe regulacje prawne związane z ochroną danych i zasadami publicznego ujawniania danych osobowych   reguluje ustawa  nr LXIII. z 1992 r .

Zasady ochrony danych osobowych określone w niniejszym dokumencie oparliśmy na ustawie o ochronie danych nr  LXIII z roku 1992 oraz ustawie nr VI z roku 1998 o automatycznym przetwarzaniu danych osobowych.

 

7. Informacje o zagrożeniach sfery prywatnej

Korzystanie z internetu wiąże się z ryzykiem różnego rodzaju naruszeń sfery prywatnej.

Zwracamy uwagę, że na podstawie opinii wyrażanych  na stronie internetowej można wywnioskować dane szczególne użytkownika, pochodzenie, poglądy polityczne itp. Te dane mogą dostać się do wiadomości publicznej.